rjt

Hệ thống điện phân clo trực tuyến 6-8g / L

  • Brine Electrolysis Online Chlorination System

    Hệ thống khử clo trực tuyến bằng điện phân nước muối

    Giải thích Lấy muối cấp thực phẩm và nước máy làm nguyên liệu qua tế bào điện phân để chuẩn bị dung dịch natri hypoclorit nồng độ thấp 0,6-0,8% (6-8g / l) tại chỗ. Nó thay thế các hệ thống khử trùng bằng clo lỏng và clo điôxít có nguy cơ cao, và được sử dụng rộng rãi trong các nhà máy nước quy mô vừa và lớn. Tính an toàn và ưu việt của hệ thống được ngày càng nhiều khách hàng công nhận. Thiết bị có thể xử lý nước uống dưới 1 triệu tấn mỗi giờ. Quá trình này làm giảm ...