rjt

Hệ thống khử clo trực tuyến điện phân nước biển MGPS

  • MGPS Seawater Electrolysis Online Chlorination System

    Hệ thống khử clo trực tuyến điện phân nước biển MGPS

    Giải thích Hệ thống clo hóa điện phân nước biển sử dụng nước biển tự nhiên để sản xuất dung dịch natri hypoclorit trực tuyến với nồng độ 2000ppm bằng phương pháp điện phân nước biển, có thể ngăn chặn hiệu quả sự phát triển của các chất hữu cơ trên thiết bị. Dung dịch natri hypoclorit được định lượng trực tiếp vào nước biển thông qua máy bơm định lượng, kiểm soát hiệu quả sự phát triển của vi sinh vật nước biển, động vật có vỏ và các sinh vật khác. và được sử dụng rộng rãi trong ngành công nghiệp ven biển. Điều này ...